Verzorgd wonen op niveau

Verzorgd wonen op niveau

Ons zorgteam staat 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor u klaar. Wij kunnen hoogcomplexe zorgvragen beantwoorden. Niets is ons vreemd, wij respecteren uw wensen. Dagelijks hebben wij contact met u als bewoner om te bespreken hoe wij uw leven kunnen vergemakkelijken. Dat varieert van vragen over uw medicatie tot het begeleiden naar een afspraak in het ziekenhuis. Het fijne bij Residence Chateau is dat we al jarenlang een vast zorgteam hebben. Dat schept een vertrouwensband en u kunt rekenen op ervaren professionals met directe lijnen naar huisartsen en apotheken.

Caren zorgt

Bij Residence Chateau volgen we continu de ontwikkelingen in de gezondheids- en ouderenzorg. We bieden sinds kort ‘Caren zorgt’, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarbinnen u met de familie – als u bijvoorbeeld de zorg voor u moeder wilt coördineren – online kunt samenwerken. Dat kan met elkaar en met Residence Chateau. Een flink aantal zorgaanbieders in Nederland deelt al informatie over de zorg via Caren. Het verbindt het informele netwerk overzichtelijk met de formele zorg. In het kader van eigen regie kan de zorgbehoevende ook zelf familie uitnodigen om zijn of haar zorgpagina te bekijken.

Veiligheid voorop

Om een veilig medicatieproces voor alle bewoners te garanderen, werkt Residence Chateau met Ncare. NCare is een digitaal voorschrijf- en toedienregistratiesysteem. Het maakt de medicatieveiligheid nog beter beheersbaar en maakt de toediening van medicatie door onze medewerkers binnen de zorgorganisatie inzichtelijk. Met NCare is het mogelijk om dubbelecontrole bij de toediening van risicovolle medicatie uit te voeren.

HKZ certificering

Residence Chateau is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat onze instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

SPOT: welzijn centraal

Residence Chateau is aangesloten bij branchevereniging SPOT, die zich inzet voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders. SPOT is ervan overtuigd dat kleinschalige zorg het best bijdraagt aan het welzijn van de cliënt. De bij SPOT aangesloten zorgaanbieders vinden een hoge kwaliteit van zorg belangrijk, maar even belangrijk vinden zij persoonlijke aandacht voor de cliënt. Daarom ondertekent elk lid het Kwaliteitsreglement van de vereniging waarin afspraken over de kwaliteit van de zorg staan én over het doen en laten van de zorgverlener.

welzijn centraal

© Copyright 2018 - Privacybeleid