Inzicht in de kosten

Inzicht in de kosten

Aan het wonen in Residence Chateau zijn uiteraard ook kosten verbonden voor de huur van het appartement, de geleverde zorg en de service. U betaalt voor de huisvesting (huur) en service een vast bedrag vanaf € 3.400,- per maand. Een deel huur en een deel servicekosten. Afhankelijk van de grootte van het appartement lopen de kosten voor de huur op. In Residence Chateau zijn ook kleinere appartementen beschikbaar voor een kleinere beurs. Wij hebben twee appartementen met service voor
€ 2.500,- per maand. Voor deze appartementen geldt een inkomenstoets. Voor een partner berekenen we een maandelijkse toeslag. De kosten voor de zorg worden gefinancierd uit de zorgindicatie.

VERGOEDINGEN

Voor wonen in Residence Chateau geldt een indicatie vanaf ZZP 4. Indien u een afspraak maakt voor een bezichtiging, bespreken we graag met u de mogelijkheden.

© Copyright 2018 - Privacybeleid